Dom zdravlja Jagodina

je ustanova koja pruža zdravstvene usluge primarne zdravstvene zaštite u kojoj su korisnici i njihovi zdravstveni problemi centar rada našeg stručnog kadra.

Prevencija i rano otkrivanje bolesti su usluge koje stalno unapređujemo.

VESTI

31.01.2018 god. EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE

  EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE   Služba polivalentne patronaže sa socijalnom medicinom Doma zdravlja Jagodina je u prostorijama dispanzera za žene , održala tribinu  povodom...

NACIONALNI DAN BORBE PROTIV DUVANSKOG DIMA

  30.01.2018 god. , u prostorijama Crvenog krsta Jagodina ,  ispred Doma zdravlja Jagodina , dr.Biljana  Rančić , lekar u školskom dispanzeru  , održala je...

JAVNE NABAVKE

USLUGE ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG INFORMACIONOG SISTEMA HELIANT

Konkursna dokumentacija - usluge odrzavanja i unapredjenja I-7 17Poziv za podnosenje ponuda - usluge odrzavanja i unapredjenja I-7 17

SANITETSKI MATERIJAL

izmena konkursne dokumentacije - SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL I-6 17Poziv za podnosenje ponuda - SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL I-6 17 Konkursna dokumentacija - SANITETSKI...

SLUŽBE

služba opšte medicine

SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

IZABRANI LEKARI OPŠTE MEDICINE I RASPORED RADA Načelnik službe - dr Bojana Drča glavni tehničar službe- med.teh. Snežana Stojadinović Služba opšte medicine DZ Jagodina pokriva područje od...
SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Kontakt telefon: 035/815-0011 Radno vreme: 00,00 – 24,00 časova Načelnik službe: dr Zorica Vlašković, spec.opšte medicine Glavni tehničar: Milijana Grujić Mail adresa: dzjagodina@mts.rs Služba hitne medicinske pomoći Doma zdrvlja...

AKREDITACIJA

akreditacija

Sa koliko godina ljudi u Srbiji počinju da puše?

  • Od 13 i 17
  • Posle 17