procedure

PROCEDURA ZAKAZIVANJA PREGLEDA U ŠKOLSKOM DISPANZERU

Telefoni za zakazivanje pregleda i informacije možete dobiti na telefon: 815-00-20 i 815-00-38 i preko mejl adrese: skolskidzjagodina@gmail.com Proceduru za zakazivanje možete preuzeti ovde.
raspored_rada_lekara_800n

RASPOREDI RADA LEKARA U SLUŽBAMA

Rasporedi rada po službama za sva odeljenja koja primaju pacijente: Raspored rada lekara - opšta medicina Raspored rada lekara - služba kućnog lečenja Raspored rada lekara -...
Uprvni organi doma zdralja

ORGANI UPRAVLJANJA

Organi Doma zdravlja Organi Doma zdravlja su: Direktor, Upravni odbor i Nadzorni odbor Direktor dr Darko Miletić. Direktor zastupa Dom zdravlja, organizuje rad i rukovodi procesom rada i...
Pacijentova prava

PACIJENTOVA PRAVA

Diplomirani pravnik Snežana Stanojević Zaštitnik pacijentovih prava. Sve pritužbe i primedbe na rad medicinskih i tehničkih službi naše ustanove možete prijaviti u pisanoj ili usmenoj...