СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

Контакт телефон: 035/815-00-24 Начелник службе: МрСциМед Др Снежана Трајкова Милић спец.гинекологије и акушерства Главна сестра службе: Вмс Мирјана Ристић Радно време службе радним данима од 7:00 до 20:00 суботом...
служба медицинског снабдевања

СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОГ СНАБДЕВАЊА

Служба за медицинско снабдевање и инфузионе растворе снабдева све организационе јединице здравствене установе готовим лековима,  израђеним инфузионим и магистралним лековима,  медицинским средствима,  санитетским потрошним...
служба опште медицине

СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И РАСПОРЕД РАДА Начелник службе - др Бојана Дрча главни техничар службе- мед.тех. Снежана Стојадиновић Служба опште медицине ДЗ Јагодина покрива подручје од...
СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

Контакт телефон: 035/815-0011 Радно време: 00,00 – 24,00 часова Начелник службе: др Зорица Влашковић, спец.опште медицине Главни техничар: Милијана Грујић Маил адреса: dzjagodina@mts.rs Служба хитне медицинске помоћи Дома здрвља...
кућна нега

СЛУЖБА КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

Контакт телефон: 035/815-0017 035/282-513 Радно време: сваког радног дана 07,00 – 20,00 часова субота 07,00 – 13,00 часова субота и недеља – техничари који деле терапију на...
Упрвни органи дома здраља

ОПШТИ, ПРАВНИ, ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ И ТЕХ. ПОСЛОВЕ

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове за Дом здравља и за све службе Дома здравља, обавља опште, правне и кадровске послове,...
СЛУЖБА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

СЛУЖБА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Контакт телефон: 035/815-0027 Радно време: понедељак – субота 07,00 – 20,00 часова Начелник службе: Др Мица Ставрић, спец.болести зуба и ендодонције Главна сестра: Гордана Прибановић Маил адреса: dzjagodina@opentelekom.rs Служба...
возила

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

У ОДСЕКУ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ обављају се послови одржавања и сервисирања машина и инсталација и болничке опреме, послови везани за рад котларнице, као и...

СЛУЖБА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

 ШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР Радно време Школског диспанзера: 07-20 сати смене: I : 7- 13,30 сати II : 13,00 - 20 сати  међусмена : од 10,30 - 17 сати паузе: пре подне...
druga-trudnoca

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА

Контакт телефон: 064/819-8153; 035/815-0007 Радно време: радним данима 07,00 – 14,30 часова дежурство суботом и празником 07,00 – 15,00 часова Начелник службе: Дипл.пх Мирјана Петровић, спец.социјалне мед. Главна...