Набавка два путничка и једног теренског возила

0
возила

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке ЈН I-07/15

-НАБАВКА 2(ДВА)  НОВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И 1(ЈЕДНО) ПУТНИЧКО-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, ПРЕМА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДАТИМ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ – НА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ –

На основу члана 55.став 1.тачка 2., члана 57. и 60.Закона о јавним набавкама („Сл.гл. РС“број 124/12),  Здравствена установа Дом здравља Јагодина објављује

ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке ЈН I07/15

Прилог:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора (од 03.06.2015.год.)

НЕМА КОМЕНТАРА

ПОСТАВИ ОДГОВОР