O NAMA

Dom zdravlja Jagodina nalazi se u središtu Pomoravskog okruga, u centru grada Jagodina koja ima 52 sela i oko 80.000 stanovnika, datira još od 12.10.1983 godine gde radi zajedno sa Opštom bolnicom i Apotekom pod imenom Zdravstveni centar da bi od 01.01.2008. godine se podelio na tri samostalne ustanove Dom zdravlja Jagodina čiji je osnivač Opština Jagodina, Opšta bolnica i Apoteka Jagodina. Dom zdravlja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu. U sklopu Doma zdravlja rade i seoske ambulante kao i tri lokacije na teritoriji grada

Zdravstvena zaštita se pruža u namenski uređenim prostornim kapacitetima, čija ukupna površina iznosi oko 10.000 m2. sa 407 radnika.

Misija

Dom zdravlja Jagodina je ustanova koja pruža zdravstvene usluge primarne zdravstvene zaštite u kojoj su korisnici i njihovi zdravstveni problemi centar rada našeg stručnog kadra, a prevencija i rano otkrivanje bolesti su usluge koje stalno unapređujemo.

Vizija

Efikasna, racionalna, savremena zdravstvena zaštita sa akcentom na preventivne usluge, kvalitetne i dostupne za korisnike koji su u centru pažnje. Uspostavljena saradnja sa svim akterima lokalne samouprave i subjektima finansijske podrške uz razmenu iskustva sa svim partnerima.