SLUŽBA MEDICINE RADA

0
SLUŽBA MEDICINE RADA

Adresa: Karađorđeva bb , Jagodina
Telefon: 035/815-00-37
Glavna sestra 064/819 81 06
Radno vreme: – odsek preventive od 07:00 do 15:00 časova
– odsek kurative od 07:00 do 20:00 časova

Načelnik: dr. Sanja Đurđević – spec.medicine rada
Glavna sestra: Dušica Radosavljević
Služba medicine rada ima 7 zaposlenih:
2 lekara – spec.medicine rada
1 višu medicinsku sestru
3 medicinske sestre – tehničara
Ova služba se bavi preventivno – kuratovnom delatnošću
Kurativnom delatnošću bave se 2 lekara – koji rade kao izabrani lekari, a 1 lekar radi isključivo preventivu.

Preventivna delatnost

Obavlja prethodne i periodične preglede radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom
Predlaže mere za sanaciju postojećih rizika i stalni nadzor nad zdravljem radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom
Utvrđuje zdravstvenu sposobnost prilikom zasnivanja radnog odnosa
Ocenjuje radnu sposobnost
Utvrđuje zdravstvenu sposobnost kandidata (za polaganje vozačkog ispita) i vozača (za produženje vozačke dozvole) svih kategorija.
Obavlja prethodne i periodične preglede profesionalnih vozača kao i vozača-rukovodioca građevinskih mašina, viljuškara i brodaraca .
Utvrđuje zdravstvenu sposobnost za nastavak školovanja .
Obavlja profesionalnu orijentaciju i selekciju decembar Utvrđuje zdravstvenu sposobnost za starateljstvo nad drugim licima .
Utvrđuje zdravstveno stanje lica za smeštaj u socijalne ustanove (npr. Gerontološki centar) .
Izdaje lekarska uverenja na lični zahtev, na zahtev suda ili upravnih organa, za osiguranje, državljanstvo, put u inostranstvo .
Obavlja sistematske preglede radnika koji su na radnim mestima bez povećanog rizika i ciljane preglede radnika
Radi ekspertize radne sposobnosti
Radi analizu morbiditeta, traumatizma, arsentizma profesionalnih oboljenja i povreda na radu i predlaže mere prevencije
Vrši obilazak radnih mesta i restorana
Sprovodi obuku radnika iz pružanja prve pomoći
Sprovodi zdravstveno vaspitni rad (individualni i grupni) sa ciljem očuvanja zdravlja radnika, radne sposobnosti i sprečavanja invaliditeta

Kurativna delatnost

Bavi se proučavanjem i očuvanjem zdravlja radno aktivnog stanovništva
Bavi se prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom radno aktivnog stanovništva sa coljem očuvanja radne sposobnosti i sprečavanja invaliditeta
Prati povrede na radu, profesionalna oboljenja i hronične bolesto
Ocenjuje privremenu nesposobnost za rad, odsustva sa posla i predlaže mere za smanjenje apsentizma
Predlaže i upućuje organima veštačenja za ocenu radne sposobnosti
Sprovodi preventivne aktivnosti – sistematske preglede – radno aktivne populacije
Sprovodi zdravstveno vaspitne aktivnosti

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

twenty + 11 =