SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

0
SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE

Kontakt telefon: 035/815-0019
Radno vreme: svakog dana 07,00 – 20,00 časova
dežurstvo 20,00 – 07,00 časova

Načelnik službe: dr Nevena Sabljić, spec.pedijatrije
Glavna sestra: Aleksandra Trajković
Mail adresa: dzjagodina[at]opentelekom.rs

Služba za zdravstvenu zaštitu dece u Jagodini postoji već više od 70 godina a u okviru Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Jagodina od 27.12.2006.godine. Od 01.01.2008.godine služba se deli na dečiji i školski dispanzer kao posebne službe.

U službi dečijeg dispanzera radi 7 lekara specijalista pedijatrije, 1 lekar opšte medicine i 12 medicinskih sestara, podeljenih u timove, 1 medicinsku sestru koja radi u Razvojnom savetovalištu i 1 med.sestru fakturiskinju.
Rad osoblja u službi organizovan je u dve smene 7 dana u nedelji, od 07,00- 20,00 časova, uključujući i noćna dežurstva od 20,00-07,00 časova svakodnevno.

Radom službe obuhvaćena je najmalađa populacija, od rođenja deteta do polaska u školu. Kroz realizaciju godišnjeg plana službe, naši pacijenti prolaze kroz preventivni i kurativni deo službe.

U okviru preventivnog dela izabrani lekari obavljaju sistematske preglede i vakcinaciju po uzrastima, praćenje rasta i razvoja dece i ranog otkrivanja poremećaja koji se mogu javiti u tom periodu.

Kurativni deo službe bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem dece kroz terapijske postupke koji se sprovodi u prostorijama intervencija (davanje injekcija, inhalacija, obrada rana).

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

6 + thirteen =