РАСПОРЕДИ РАДА ЛЕКАРА У СЛУЖБАМА

Распореди рада по службама за сва одељења која примају пацијенте: Распоред рада лекара - општа медицина Распоред рада лекара - служба кућног лечења Распоред рада лекара -...
Упрвни органи дома здраља

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Органи Дома здравља Органи Дома здравља су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор Директор др Дарко Милетић. Директор заступа Дом здравља, организује рад и руководи процесом рада и...
Пацијентова права

ПАЦИЈЕНТОВА ПРАВА

Дипломирани правник Снежана Станојевић Заштитник пацијентових права. Све притужбе и примедбе на рад медицинских и техничких служби наше установе можете пријавити у писаној или усменој...
procedure

ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗИВАЊА ПРЕГЛЕДА У ШКОЛСКОМ ДИСПАНЗЕРУ

Телефони за заказивање прегледа и информације можете добити на телефон: 815-00-20 и 815-00-38 и преко мејл адресе: skolskidzjagodina@gmail.com Процедуру за заказивање можете преузети овде.

ИНФОРМАТОР 2023 ГОД.

информатор 2023

СПИСАК ПРОЦЕДУРА