Информатор ДЗ

Дом здравља Јагодина налази се у средишту Поморавског округа, у центру града Јагодина која има 52 села и око 80.000 становника, датира још од 12.10.1983 године где ради заједно са Општом болницом и Апотеком под именом Здравствени центар да би од 01.01.2008. године се поделио на три самосталне установе Дом здравља Јагодина чији је оснивач Општина Јагодина, Општа болница и Апотека Јагодина. Дом здравља обавља примарну здравствену заштиту. У склопу Дома здравља раде и сеоске амбуланте као и три локације на територији града

Здравствена заштита се пружа у наменски уређеним просторним капацитетима, чија укупна површина износи око 10.000 м2. са 407 радника.

Мисија

Дом здравља Јагодина је установа која пружа здравствене услуге примарне здравствене заштите у којој су корисници и њихови здравствени проблеми центар рада нашег стручног кадра, а превенција и рано откривање болести су услуге које стално унапређујемо.

Визија

Ефикасна, рационална, савремена здравствена заштита са акцентом на превентивне услуге, квалитетне и доступне за кориснике који су у центру пажње. Успостављена сарадња са свим актерима локалне самоуправе и субјектима финансијске подршке уз размену искуства са свим партнерима.

Важни бројеви телефона

Централа: 035/815-00-33

815-0030    Општа пракса
243-732      Општа пракса– заказивање
81-500-27   Стоматологија- шалтер
81-500-11   Хитна помоћ
81-500-19   Дечији диспанзер- шалтер
81-500-07   Патронажа
81-500-23   Социјална медицина
81-500-24   Диспанзер за жене
81-500-37   Медицина рада– шалтер
81-500-25   Спортска медицина
81-500-26   ХЕС
81-500-20   Школски диспанзер
81-500-17   Кућно лечење– шалтер
81-500-16   Развојно саветовалиште
81-500-45   Финансијска служба

Вести