СЛУЖБА МЕДИЦИНЕ РАДА

0
СЛУЖБА МЕДИЦИНЕ РАДА

Адреса: Карађорђева бб , Јагодина
Телефон: 035/815-00-25
Главна сестра 064/819 81 06
Радно време: – одсек превентиве од 07:00 до 15:00 часова
– одсек куративе од 07:00 до 20:00 часова

Начелник: др. Сања Ђурђевић – спец.медицине рада
Главна сестра: Душица Радосављевић
Служба медицине рада има 7 запослених:
2 лекара – спец.медицине рада
1 вишу медицинску сестру
3 медицинске сестре – техничара
Ова служба се бави превентивно – куратовном делатношћу
Куративном делатношћу баве се 2 лекара – који раде као изабрани лекари, а 1 лекар ради искључиво превентиву.

Превентивна делатност

Обавља претходне и периодичне прегледе радника који раде на радним местима са повећаним ризиком
Предлаже мере за санацију постојећих ризика и стални надзор над здрављем радника на радним местима са повећаним ризиком
Утврђује здравствену способност приликом заснивања радног односа
Оцењује радну способност
Утврђује здравствену способност кандидата (за полагање возачког испита) и возача (за продужење возачке дозволе) свих категорија.
Обавља претходне и периодичне прегледе професионалних возача као и возача-руководиоца грађевинских машина, виљушкара и бродараца .
Утврђује здравствену способност за наставак школовања .
Обавља професионалну оријентацију и селекцију децембар Утврђује здравствену способност за старатељство над другим лицима .
Утврђује здравствено стање лица за смештај у социјалне установе (нпр. Геронтолошки центар) .
Издаје лекарска уверења на лични захтев, на захтев суда или управних органа, за осигурање, држављанство, пут у иностранство .
Обавља систематске прегледе радника који су на радним местима без повећаног ризика и циљане прегледе радника
Ради експертизе радне способности
Ради анализу морбидитета, трауматизма, арсентизма професионалних обољења и повреда на раду и предлаже мере превенције
Врши обилазак радних места и ресторана
Спроводи обуку радника из пружања прве помоћи
Спроводи здравствено васпитни рад (индивидуални и групни) са циљем очувања здравља радника, радне способности и спречавања инвалидитета

Куративна делатност

Бави се проучавањем и очувањем здравља радно активног становништва
Бави се превенцијом, дијагностиком, лечењем и рехабилитацијом радно активног становништва са цољем очувања радне способности и спречавања инвалидитета
Прати повреде на раду, професионална обољења и хроничне болесто
Оцењује привремену неспособност за рад, одсуства са посла и предлаже мере за смањење апсентизма
Предлаже и упућује органима вештачења за оцену радне способности
Спроводи превентивне активности – систематске прегледе – радно активне популације
Спроводи здравствено васпитне активности

Претходни текстСЛУЖБА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Следећи текстСЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here