Обука за пружање прве помоћи за полагање возачког испита

0

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА “ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА“

Према закону о безбедности саобраћаја на путевима, обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. Ово питање је регулисано чланом 241 и 242 закона. Обуку из прве помоћи за возаче спроводи ЗУ ДЗ Јагодина, на основу одобрења –дозволе министарства здравља Р.С( бр.решења )

Након попуњавања и предаје пријаве, кандидат уплаћује обуку и полагање испита, у износу од 7.800 дин, на благајни Дома здравља Јагодина, или одговарајућој банци или пошти. Дом здравља Јагодина, сваког уторка, среде и четвртка, у амбуланти Елмос, од 15-17 часова, врши лекарски преглед кандидата за возаче, и пружа могућност да по НАЈПОВОЉНИЈОЈ ЦЕНИ, од 10.000 дин, сваки кандидат уплати и обуку из прве помоћи, полагање испита и лекарско уверење.

По уплати, кандидат је дужан да, један примерак уплатнице преда одговорном лицу, које врши упис кандидата. Тада ће добити ПРИРУЧНИК и CD са видео материјалом.
На основу попуњене и предате ПРИЈАВЕ, формирају се групе за обуку.

ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ

Обука се изводи у два дана ( први дан је теоријска настава, други дан практична настава). Извођење обуке врши се у групи од најмање пет, а највише 10 кандидата.
РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ биће видно изложен на улазу просторије у којој се изводи обука – САЛА УПРАВЕ ДОМА ЗДРАВЉА.

Након завршене обуке, сви кандидати који су одслушали предавање добијају потврду о завршеној обуци. У току обуке, овлашћено лице води дневник обуке, у који се уписује присуство кандидата.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ИСПИТА

Испит из прве помоћи се организује одвојено од обуке, први дан након завршетка обуке како би кандидати који полажу имали могућност да се припреме. На испит могу да се пријаве кандидати који су завршили обуку и добили потврду о извршеној обуци из прве помоћи за возаче, и уплатили утврђен износ. Теоријски део се састоји из теста који се полаже писмено, полагање теста траје 60 минута. Тест садржи 20 питања на која се одговара заокруживањем одговора или допуњавањем. Кандидати попуњавају тест индивидуално, и не смеју користити приручник прве помоћи или другу литературу. За време теста НЕ СМЕ СЕ КОРИСТИТИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН!

Теоријски и практични део испита се полаже пред трочланом комисијом, кују чине предавачи – испитивачи са лиценцом Министарства здравља. Током испита се води одговарајућа евиденција – ЗАПИСНИК О ИСПИТУ, и то за сваког кандидата појединачно. Испит је положио онај кандидат који је положио теоријски и практични део. Кандидату се у том смислу издаје ПОТВРДА О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ, која им је потребна за излазак на практични испит из вожње.

 

Информације можете добити на телефоне:

035/221-485 пословни секретар
035/815-0043; 064/819-8113 главни техничар Д.З
035/8820597 амб.Елмос –уторак,среда и четвртак од 15 -17 часова.

Претходни текстДЕЧИЈА ОЛИМПИЈАДА
Следећи текстНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА ДОЈЕЊА

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here