КОНТАКТ

 

Дом Здравља Јагодина

Карађорђева ББ, 35000 Јагодина

Тел / Фах  035/221-485
мејл: dzjagodina@mts.rs

Дом здравља Јагодина је установа која пружа здравствене услуге примарне здравствене заштите у којој су корисници и њихови здравствени проблеми центар рада нашег стручног кадра, а превенција и рано откривање болести су услуге које стално унапређујемо.

Важни бројеви телефона

Централа: 035/815-00-33

815-0030    Општа пракса
243-732      Општа пракса– заказивање
81-500-27   Стоматологија- шалтер
194              Хитна помоћ
81-500-19 , 8820/558 Дечији диспанзер- шалтер
81-500-07   Патронажа
81-500-24   Диспанзер за жене
81-500-25  Медицина рада– шалтер
81-500-20   Школски диспанзер
81-500-17   Кућно лечење– шалтер
81-500-16   Развојно саветовалиште
81-500-45   Финансијска служба

„Истурене ординације“

Бунар
035/ 8271203
Багрдан
035 /8275115
Глоговац
035/ 8276018
Милошево
035/268160
Дубока
035/8267289
Рибаре
035/274074
Стара фабрика
035/225481
Нова фабрика
035/8820596
Елмос
035/8820597
Кончарево
035/263085
Остале амбулатне немају бројеве телефона