КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - KANCELARIJSKI MATERIJAL I OBRASCI ZA STAMPANJE POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - KANCELARIJSKI MATERIJAL I OBRASCI ZA STAMPANJE

Позив и подношење понуда – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

5. Poziv za podnosenje ponuda -SREDSTVA ZA HIGIJENU 6. Konkursna dokumentacija - SREDSTVA ZA HIGIJENU
возила

Набавка два путничка и једног теренског возила

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке ЈН I-07/15 -НАБАВКА 2(ДВА)  НОВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И 1(ЈЕДНО) ПУТНИЧКО-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, ПРЕМА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДАТИМ У КОНКУРСНОЈ...

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

izmena konkursne dokumentacije - SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL I-6 17Poziv za podnosenje ponuda - SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL I-6 17 Konkursna dokumentacija - SANITETSKI...

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za lekove

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGOVORIMA ZA LEKOVE
gorivo-pistolj za gorivo

Набавка горива за потребе здравствене установе „Дома здравља Јагодина“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке ЈН I-01/15 -НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ЗА 2015. ГОДИНУ- На основу члана 55.став...

ХИГИЈЕНА

Konkursna dokumentacija - HIGIJENA I-4 17 Poziv za podnosenje ponuda - HIGIJENA I-4 17

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - KANCELARIJSKI MATERIJAL I 3 17 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - KANCELARIJSKI MATERIJAL I- 3 17
kancelarijski-materijal

Набавка средтава за канцеларијски материјал и обрасци за штампање

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности    ЈН I-05/15 -НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА  ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ...

Konkursna dokumentacija - HIGIJENA I-5 19-6Poziv za podnosenje ponuda - HIGIJENA I-5 19 511. Izmena konkursna dokumentacija - STOMATOLOSKI MATERIJAL I-3 19 -11

Вести

Службе