Позив и конкурсна документација( средства за хигијену и стоматолошки материјал)

  5. Poziv za podnosenje ponuda -SREDSTVA ZA HIGIJENU Konkursna dokumentacija - STOMATOLOSKI MATERIJAL
prevoz-lica-1

Набавка услуга закупа возила за превоз болесних лица и радника

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности    ЈН I-08/15 -УСЛУГА ЗАКУПА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ БОЛЕСНИХ ЛИЦА И РАДНИКА  У ЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА- На...

Јавна набавка осигурања имовине и запослених Дома здравља Јагодине

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - OСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ДОМА ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - OСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ДОМА ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА

ПОЗИВ И ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА

Poziv za podnosenje ponuda - SERVISIRANJE VOZILA (1) konkursna dokumentacija-SERVISIRANJE VOZILA (1)

Конкурсна документација и позив за подношење понуда

konkursna dokumentacija Usluge odrzavanja i unapredjenja inf. sistema HELIANT Poziv za podnosenje ponuda - usluge odrzavanja i unapredjenja INF. SISTEMA heliant
возила

Набавка два путничка и једног теренског возила

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке ЈН I-07/15 -НАБАВКА 2(ДВА)  НОВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И 1(ЈЕДНО) ПУТНИЧКО-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, ПРЕМА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДАТИМ У КОНКУРСНОЈ...

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Izmena konkursne dokumentacije- STOMATOLOSKI MATERIJAL I-5 20

Konkursna dokumentacija - HIGIJENA I-5 19-6Poziv za podnosenje ponuda - HIGIJENA I-5 19 511. Izmena konkursna dokumentacija - STOMATOLOSKI MATERIJAL I-3 19 -11

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - KANCELARIJSKI MATERIJAL I OBRASCI ZA STAMPANJE POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - KANCELARIJSKI MATERIJAL I OBRASCI ZA STAMPANJE
gorivo-pistolj za gorivo

Набавка горива за потребе здравствене установе „Дома здравља Јагодина“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке ЈН I-01/15 -НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ЗА 2015. ГОДИНУ- На основу члана 55.став...