ХИГИЈЕНА

Konkursna dokumentacija - HIGIJENA I-4 17 Poziv za podnosenje ponuda - HIGIJENA I-4 17

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - KANCELARIJSKI MATERIJAL I 3 17 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - KANCELARIJSKI MATERIJAL I- 3 17

Гориво -конкурсна документација и позив за подношење понуда

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - GORIVO POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - GORIVO

Јавна набавка осигурања имовине и запослених Дома здравља Јагодине

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - OСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ДОМА ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - OСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ДОМА ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА
Sanitetsko vozilo

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – sanitetsko vozilo

9-nabavka-sanitetskog-vozila-i-11-16-odluka-o-dodeli-ugovora5-nabavka-sanitetskog-vozila-poziv-za-podnosenje-ponuda-i-11-16 6-nabavka-sanitetskog-vozila-konkursna-dokumentacija-i-11-16-1
prevoz-lica-1

Набавка услуга закупа возила за превоз болесних лица и радника

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности    ЈН I-08/15 -УСЛУГА ЗАКУПА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ БОЛЕСНИХ ЛИЦА И РАДНИКА  У ЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА- На...
возила

Набавка два путничка и једног теренског возила

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке ЈН I-07/15 -НАБАВКА 2(ДВА)  НОВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И 1(ЈЕДНО) ПУТНИЧКО-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, ПРЕМА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДАТИМ У КОНКУРСНОЈ...
stomatološki-materijal

Јавна набавка стоматолошког материјала за 2015.годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности    ЈН I-06/15 -НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА  ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ЗА 2015. ГОДИНУ- На основу...
kancelarijski-materijal

Набавка средтава за канцеларијски материјал и обрасци за штампање

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности    ЈН I-05/15 -НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА  ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ...
higijena

Набавка средстава за хигијену за 2015.годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности    ЈН I-04/15 -НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ ЗА  ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ЗА 2015. ГОДИНУ- На...

Вести

Службе