возила

Набавка два путничка и једног теренског возила

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке ЈН I-07/15 -НАБАВКА 2(ДВА)  НОВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И 1(ЈЕДНО) ПУТНИЧКО-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, ПРЕМА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДАТИМ У КОНКУРСНОЈ...
stomatološki-materijal

Јавна набавка стоматолошког материјала за 2015.годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности    ЈН I-06/15 -НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА  ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ЗА 2015. ГОДИНУ- На основу...
kancelarijski-materijal

Набавка средтава за канцеларијски материјал и обрасци за штампање

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности    ЈН I-05/15 -НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА  ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ...
higijena

Набавка средстава за хигијену за 2015.годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности    ЈН I-04/15 -НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ ЗА  ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ЗА 2015. ГОДИНУ- На...
sanitetski-materijal

ЈН санитетског и медицинског материјала

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке ЈН I-02/15 -НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА  ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ЗА 2015. ГОДИНУ- На...
gorivo-pistolj za gorivo

Набавка горива за потребе здравствене установе „Дома здравља Јагодина“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке ЈН I-01/15 -НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА ЗА 2015. ГОДИНУ- На основу члана 55.став...