О НАМА

Информатор ДЗ

Дом здравља Јагодина налази се у средишту Поморавског округа, у центру града Јагодина која има 52 села и око 80.000 становника, датира још од 12.10.1983 године где ради заједно са Општом болницом и Апотеком под именом Здравствени центар да би од 01.01.2008. године се поделио на три самосталне установе Дом здравља Јагодина чији је оснивач Општина Јагодина, Општа болница и Апотека Јагодина. Дом здравља обавља примарну здравствену заштиту. У склопу Дома здравља раде и сеоске амбуланте као и три локације на територији града

Здравствена заштита се пружа у наменски уређеним просторним капацитетима, чија укупна површина износи око 10.000 м2. са 407 радника.

Мисија

Дом здравља Јагодина је установа која пружа здравствене услуге примарне здравствене заштите у којој су корисници и њихови здравствени проблеми центар рада нашег стручног кадра, а превенција и рано откривање болести су услуге које стално унапређујемо.

Визија

Ефикасна, рационална, савремена здравствена заштита са акцентом на превентивне услуге, квалитетне и доступне за кориснике који су у центру пажње. Успостављена сарадња са свим актерима локалне самоуправе и субјектима финансијске подршке уз размену искуства са свим партнерима.