Распоред рада лекара – општа медицина

 

15.07.2023    19.07.2024. год.

 

Радно време од 07 до 20 ч

Рад са пацијентима од 07:30 до 19:30 ч

пауза преподне од 10:00 -10:30 ч пауза поподне од 16:30 до 17 ч

 

    ПРЕПОДНЕ                                                                                      ПОПОДНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК  15.07.2024

 

 

1.Др 1.Др
2.Др Јелена Ветнић 2.Др
3.Др 3.Др Виолета Милојевић
4.Др 4.Др Виолета Јанићијевић
5.Др Љиљана Андрејић 5.Др
6.Др 6.Др Весна Петровић
7.Др Небојша Михајловић 7.Др Ивана Марјановић
8.Др Оливера Стевић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Татјана Стакић 9.Др Марија Радовановић

10.Др Наташа Ђорић                                      10.Др Дајана Вујичић

 

УТОРАК  16.07.2024 год.

 

1.Др Данијела Здравковић 1.Др
2.Др Јелена Ветнић 2.Др
3.Др 3.Др Виолета Милојевић
4.Др Анђела Глигоријевић 4.Др Виолета Јанићијевић
5.Др Љиљана Андрејић 5.Др
6.Др 6.Др Весна Петровић
7.Др 7.Др Ивана Марјановић
8.Др Оливера Стевић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Татјана Стакић 9.Др Марија Радовановић

10.Др Наташа Ђорић                                   10.Др Дајана Вујичић

 

СРЕДА 17.07.2024

 

 

1.Др Данијела Здравковић 1.Др
2.Др Јелена Ветнић 2.Др
3.Др 3.Др Виолета Милојевић
4.Др Анђела Глигоријевић 4.Др Виолета Јанићијевић
5.Др Љиљана Андрејић 5.Др
6.Др 6.Др Весна Петровић
7.Др Небојша Михајловић 7.Др Ивана Марјановић
8.Др Оливера Стевић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Татјана Стакић 9.Др Марија Радовановић

10.Др Наташа Ђорић                                      10.Др Дајана Вујичић

 

ЧЕТВРТАК 18.07.2024

 

1.Др 1.Др
2.Др 2.Др
3.Др 3.Др Виолета Милојевић
4.Др Анђела Глигоријевић 4.Др Виолета Јанићијевић
5.Др Љиљана Андрејић 5.Др
6.Др 6.Др Весна Петровић
7.Др Небојша Михајловић 7.Др Ивана Марјановић
8.Др Оливера Стевић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Татјана Стакић 9.Др Марија Радовановић

10.Др Наташа Ђорић                                      10.Др Дајана Вујичић

 

 

ПЕТАК 19.07.2024

 

1. Др 1.Др
2. Др Јелена Ветнић 2.Др
3. Др 3.Др Виолета Милојевић
4.Др Анђела Глигоријевић 4.Др
5.Др Љиљана Андрејић 5.Др
6.Др Весна Златковић 6.Др Весна Петровић
7.Др Небојша Михајловић 7.Др Ивана Марјановић
8.Др Оливера Стевић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Татјана Стакић 9.Др Марија Радовановић

10.Др Наташа Ђорић                                     10.Др Дајана Вујичић

 

 

 

 

 

ИЗАБРАНИ  ЛЕКАР И И РАСПОРЕД  РАДА У СЕОСКИМ АМБУЛАНТАМА
Локација Лекар
Стара фабрика  Др Јелена Бракус – сваког дана
Елмос 1 Др М.Микић – сваког дана
Елмос 2 Др Ј.Војиновић – сваког дана
Глоговац Др М.Обрадовић – сваког дана
Рибаре Др А. Мандић – сваког дана
Кончарево Др А.Симић  – понедељак , среда и петак
Винорача Др  А.Симић – уторак и четвртак
Бунар Др С.Даишевић – понедељак , среда и петак
Драгоцвет Др С.Даишевић – уторак и четвртак
Багрдан Др М.Јосиповић – понедељак , уторак , среда и петак
Милошево Др Д.Здравковић – понедељак ; Др В.Јанићијевић – среда
Стрижило Др М.Јосиповић – четвртак
Мајур Др А.Марковић  – понедељак, среда и петак
Коларе Др А.Марковић  – уторак и четвртак
Ракитово Др С.Динић – понедељак , среда и петак
Шуљковац Др С.Динић – уторак и четвртак
Дубока Др Н.Михајловић  – уторак ; Др Ј.Ветнић – четвртак
Трнава Др В.Златковић – уторак и четвртак
Кочино село Др В.Златковић – среда
Н.Ланиште Др Д.Блажић – петак
С.Ланиште Др Д.Блажић – уторак , среда и четвртак
Сиоковац Др В.Златковић – понедељак
Медицина рада Др Ј.Борте – сваког дана

 

Начелник службе                                                         гл.тех.службе

Др Ненад Ранковић                                                       м.с.  Биљана Илић