Распоред рада лекара – општа медицина

22.01.2018. – 26.01.2018.год.

 

  ПРЕ ПОДНЕ                                                                     ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК 22.01.2018

1. Др Ана Милосављевић 1. Др Виолета Милојевић
2. Др Александар Црнковић 2. Др Добрила Вујичић
3. Др Марија Радовановић 3. Др Виолета Јанићијевић
4. Др 4. Др Емина Јовановић
5. Др Ненад Ранковић 5. Др Весна Петровић
6. Др Небојша Михајловић 6. Др
7. Др Ивана Марјановић 7. Др Зорица Спремо
8. Др Оливера Стевић 8. Др Наташа Ђорић
9. Др Дајана Вујичић 9. Др Дајана Вујичић

 

 

УТОРАК 23.01.2018

1. Др 1. Др Виолета Милојевић
2. Др Александар Црнковић 2. Др Добрила Вујичић
3. Др Марија Радовановић 3. Др Виолета Јанићијевић
4. Др Јасмина Радовановић 4. Др Емина Јовановић
5. Др Ненад Ранковић 5. Др  Весна Петровић
6. Др Ивана Марјановић 6. Др
7. Др Иван Вукосављевић 7. Др Зорица Спремо
8. Др Оливера Стевић 8. Др Наташа Ђорић
9. Др Дајана Вујичић 9. Др Дајана Вујичић

 

 

СРЕДА 24.01.2018

1.Др Ана Милосављевић 1.Др Виолета Милојевић
2.Др Александар Црнковић 2.Др Добрила Вујичић
3.Др Марија Радовановић 3.Др Виолета Јанићијевић
4.Др 4.Др Емина Јовановић
5.Др Ненад Ранковић 5.Др Весна Петровић
6.Др Небојша Михајловић 6.Др
7.Др Ивана Марјановић 7.Др Зорица Спремо
8.Др Оливера Стевић 8.Др Наташа Ђорић
9.Др 9.Др Дајана Вујичић

 

 

ЧЕТВРТАК  25.01.2018

1.Др Ана Милосављевић 1.Др Виолета Милојевић
2.Др Александар Црнковић 2.Др Добрила Вујичић
3.Др Марија Радовановић 3.Др Виолета Јанићијевић
4.Др Јасмина Радовановић 4.Др Емина Јовановић
5.Др Ненад Ранковић 5.Др Весна Петровић
6.Др Небојша Михајловић 6.Др
7.Др Ивана Марјановић 7.Др Зорица Спремо
8. Др Оливера Стевић 8.Др Наташа Ђорић
9.Др 9.Др Дајана Вујичић

 

 

                                                     ПЕТАК 26.01.2018

1. Др Ана Милосављевић 1. Др Виолета Милојевић
2. Др Александар Црнковић 2. Др Добрила Вујичић
3. Др Марија Радовановић 3. Др Виолета Јанићијевић
4. Др 4. Др Емина Јовановић
5. Др Ненад Ранковић 5. Др Весна Петровић
6. Др Небојша Михајловић 6. Др
7. Др Ивана Марјановић 7. Др Зорица Спремо
8. Др Оливера Стевић 8. Др Наташа Ђорић
9. Др 9. Др Дајана Вујичић

 

 Неодложна помоћ орд.бр.10 др.Југослав Михајловић- сваког дана преподне, уторак поподне

ИЗАБРАНИ  ЛЕКАР И И РАСПОРЕД  РАДА У СЕОСКИМ АМБУЛАНТАМА
Локација Лекар
Стара фабрика др. Јелена Бракус – сваког дана
Елмос 1 др. Маја Микић – сваког дана
Елмос 2 др. Сузана Гајић – сваког дана
Нова фабрика др. Љиљана Андрејић – сваког дана
Глоговац др.Марија Петровић – сваког дана
Рибаре др.Александра Мандић – сваког дана
Дубока др. Небојша Михајловић – уторак ; др. Јелена Ашковић- четвртак
Кончарево др. Јелена Ашковић – понедељак ,среда и петак
Бунар др. Ана Милосављевић – среда ; др.Јасмина Радовановић – петак
Трнава др.Јасмина Радовановић – уторак и четвртак
Драгоцвет др. Јасмина Радовановић -уторак и четвртак
Багрдан др. Оливера Којић – сваког дана осим четвртка
Ланиште др. Оливера Којић – четвртак
Милошево др. Ивица Милић – понедељак , среда и петак
Стрижило др. Ивица Милић – уторак и четвртак
Кочино Село др.Иван Вукосављевић – четвртак
Мајур  др.Александар Марковић – понедељак , среда и петак
Коларе  др.Александар Марковић – уторак и четвртак
Ракитово  др.И. Вукосављевић – понедељак , среда и петак
Винорача  др. Ана Милосављевић – чертвртак
Сиоковац  др. Јелена Ашковић – уторак
Шуљковац др Јасмина Радовановић – понедељак и среда

 

 

 

Начелник службе                                             гл.тех.службе

Др Бојана Дрча                                                м.с.Снежана Стојадиновић