Распоред рада лекара – општа медицина

16.07.2018. – 20.07.2018.год.

 

  ПРЕ ПОДНЕ                                                                     ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК 16.07.2018

 

1. Др 1. Др на Милосављевић
2. Др Добрила Вујичић 2. Др Александар Црнковић
3. Др Виолета Јанићијевић 3. Др Ивана Марјановић
4. Др 4. Др Ивана Милетић
5. Др Весна Петровић 5. Др Ненад Ранковић
6. Др 6. Др Небојша Михајловић
7. Др Татјана Стакић 7. Др Зорица Спремо
8. Др Наташа Ђорић 8. Др Оливера Стевић
9. Др Дајана Вујичић 9. Др Марија Радовановић

 

 

УТОРАК 17.07.2018

 

1. Др 1. Др Ана Милосављевић
2. Др Добрила Вујичић 2. Др Александар Црнковић
3. Др Виолета Јанићијевић 3. Др
4. Др 4. Др Ивана Милетић
5. Др Весна Петровић 5. Др Ненад Ранковић
6. Др Ивана Марјановић 6. Др
7. Др Татјана Стакић 7. Др Зорица Спремо
8. Др Наташа Ђорић 8. Др Оливера Стевић
9. Др Дајана Вујичић 9. Др Марија Радовановић

 

 

СРЕДА 18.07.2018

 

1.Др ћВиолета Милојевић 1.Др Ана Милосављевић
2.Др Добрила Вујичић 2.Др Александар Црнковић
3.Др Виолета Јанићијевић 3.Др
4.Др 4.Др Ивана Милетић
5.Др Весна Петровић 5.Др Ненад Ранковић
6.Др Ивана Марјановић 6.Др Небојша Михајловић
7.Др Татјана Стакић 7.Др Зорица Спремо
8.Др Наташа Ђорић  8.Др Оливера Стевић
9.Др Дајана Вујичић 9.Др Марија Радовановић

  

 

ЧЕТВРТАК  19.07.2018

1.Др Виолета Милојевић 1.Др Ана Милосављевић
2.Др Добрила Вујичић 2.Др Александар Црнковић
3.Др Виолета Јанићијевић 3.Др
4.Др 4.Др
5.Др 5.Др Ненад Ранковић
6.Др Ивана Марјановић 6.Др Небојша Михајловић
7.Др Татјана Стакић 7.Др Зорица Спремо
8.Др Наташа Ђорић 8.Др Оливера Стевић
9.Др  Дајана Вујичић 9.Др Марија Радовановић

 

 

                                                     ПЕТАК 20.072018

1. Др Виолета Милојевић 1. Др Ана Милосављевић
2. Др Добрила Вујичић 2. Др Александар Црнковић
3. Др Виолета Јанићијевић 3. Др
4. Др Јелена Ашковић 4. Др Ивана Милетић
5. Др Ненад Ранковић 5. Др Весна Петровић
6. Др Ивана Марјановић 6. Др Небојша Михајловић
7. Др Татјана Стакић 7. Др Зорица Спремо
8. Др Наташа Ђорић 8. Др Оливера Стевић
9. Др Дајана Вујичић 9. Др Марија Радосављевивић

 

 Неодложна помоћ орд.бр.10 др.Југослав Михајловић – понедељак , среда –   преподне 

ИЗАБРАНИ  ЛЕКАР И И РАСПОРЕД  РАДА У СЕОСКИМ АМБУЛАНТАМА
Локација Лекар
Стара фабрика др.Јелена Бракус –  сваког дана
Елмос 1 др.Маја Микић – сваког дана
Елмос 2 др. Сузана Гајић – сваког дана
Нова фабрика др. Љиљана Андрејић – сваког дана
Глоговац др.Јасмина Радовановић – сваког дана
Рибаре  др Александра Мандић –  сваког дана
Дубока  др Небојша Михајловић  – уторак др Ивана Милетић – четвртак
Кончарево др. Марија Петровић –  Понедељак, среда и петак
Бунар др. Дана Лазаров – понедељак, среда и петак
Трнава др. Јелена Ашковић – уторак, четвртак
Драгоцвет др. Дана Лазаров – уторак и четвртак
Багрдан др. Оливера Којић – понедељак, уторак, среда и петак
Ланиште др. Оливера Којић – четвртак
Милошево др. Ивица Милић – среда и петак
Стрижило др. Југослав Михајловић –  уторак, др Ивица Милић – четвртак
Кочино Село др.Иван Вукосављевић – четвртак
Мајур др.Александар Марковић – понедељак, среда и петак
Коларе  др. Александар Марковић – уторак и четвртак
Ракитово  др.Иван Вукосављевић- понедељак, среда и  петак
Винорача  др. Марија Петровић – уторак и чертвртак
Сиоковац  др. Иван Вукосављевић – уторак
Шуљковац др. Јелена Ашковић – понедељак и среда

 

 

 

Начелник службе                                             гл.тех.службе

Др Бојана Дрча                                                м.с.Снежана Стојадиновић