Распоред рада лекара – општа медицина

22.10.2018. – 26.10.2018.год.

 

  ПРЕ ПОДНЕ                                                                     ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК 22.10.2018

 

1. Др 1. Др Ана Милосављевић
2. Др Добрила Вујичић 2. Др Александар Црнковић
3. Др Виолета Јанићијевић 3. Др Виолета Милојевић
4. Др Емина Јовановић 4. Др
5. Др Весна Петровић 5. Др Ненад Ранковић
6. Др Ивана Марјановић 6. Др
7. Др Зорица Спремо 7. Др Татјана Стакић
8. Др Наташа Ђорић 8. Др Оливера Стевић
9. Др Дајана Вујичић 9. Др

10. др. Југослав Михаиловић

 

УТОРАК 23.10.2018

 

1. Др 1. Др
2. Др Добрила Вујичић 2. Др Александар Црнковић
3. Др Виолета Јанићијевић 3. Др Виолета Милојевић
4. Др Емина Јовановић 4. Др Ивана Милетић
5. Др Весна Петровић 5. Др Ненад Ранковић
6. Др Ивана Марјановић 6. Др
7. Др Зорица Спремо 7. Др Татјана Стакић
8. Др Наташа Ђорић 8. Др Оливера Стевић
9. Др Дајана Вујичић 9. Др

10. Др Југослав Михаиловић

 

СРЕДА 24.10.2018

 

1.Др 1.Др Ана Милосављевић
2.Др Добрила Вујичић 2.Др Александар Црнковић
3.Др Виолета Јанићијевић 3.Др
4.Др Емина Јовановић 4.Др Ивана Милетић
5.Др Весна Петровић 5.Др Ненад Ранковић
6.Др Ивана Марјановић 6.Др Небојша Михајловић
7.Др Зорица Спремо 7. Др Татјана Стакић
8.Др Наташа Ђорић 8. Др Оливера Стевић
9.Др Дајана Вујичић 9. Др

 10. Др Југослав Михаиловић                                                

 

ЧЕТВРТАК  25.10.2018

1.Др 1.Др Ана Милосављевић
2.Др Добрила Вујичић 2.Др Александар црнковић
3.Др Виолета Јанићијевић 3.Др
4.Др Емина Јовановић 4.Др
5.Др Весна Петровић 5.Др Ненад Ранковић
6.Др Ивана Марјановић 6.Др Небојша Михајловић
7.Др 7.Др Татјана Стакић
8.Др Наташа Ђорић 8.Др Оливера Стевић
9.Др Дајана Вујичић 9.Др

10. Др Југослав Михаиловић

 

                                                     ПЕТАК 26.10.2018

1. Др Јелена Ашковић 1. Др Ана Милосављевић
2. Др Добрила Вујичић 2. Др Александар Црнковић
3. Др Виолета Јанићијевић 3. Др
4. Др Емина Јовановић 4. Др Ивана Милетић
5. Др Весна Петровић 5. Др  Ненад Ранковић
6. Др Ивана Марјановић 6. Др Небојша Михајловић
7. Др 7. Др Татјана Стакић
8. Др Наташа Ђорић 8. Др Оливера Стевић
9. Др Дајана Вујичић 9. Др

10. Др Југослав Михајловић

 

  

ИЗАБРАНИ  ЛЕКАР И И РАСПОРЕД  РАДА У СЕОСКИМ АМБУЛАНТАМА
Локација Лекар
Стара фабрика др.Јелена Бракус –  сваког дана
Елмос 1 др.Маја Микић – сваког дана
Елмос 2 др. Сузана Гајић – сваког дана
Нова фабрика др.Љиљана Андрејић – сваког дана
Глоговац др. Јасмина Радовановић – сваког дана
Рибаре др Александра Мандић – сваког дана
Дубока  др. Ивана Милетић – уторак и четвртак
Кончарево др. Зорица Спремо – понедељак ,др. Виолета Јанићијевић – среда ;др. Јелена Ашковић – петак
Бунар др. Дана Лазаров -Понедељак , среда и петак
Трнава др. Јелена Ашковић – уторак и четвртак
Драгоцвет др. Дана лазаров –  уторак и четвртак
Багрдан др. Оливера Којић-Тасић – понедељак, уторак, среда, и петак
Ланиште др. Оливера Којић-Тасић- четвртак
Милошево др. Ивица Милић – понедељак , среда и петак
Стрижило др. Ивица Милић- уторак и четвртак
Кочино Село др. Иван Вукосављевић – четвртак
Мајур др. Александар Марковић –  понедељак , среда и петак
Коларе  др. Александар Марковић – уторак  и четвртак
Ракитово  др. Иван Вукосављевић – понедељак , среда и петак
Винорача  др. Ана Милосављевић – уторак
Сиоковац  др. Иван Вукосављевић – уторак
Шуљковац др. Јелена Ашковић- уторак и четвртак

 

 

 

Начелник службе                                             гл.тех.службе

Др Бојана Дрча                                                м.с.Снежана Стојадиновић