Распоред рада лекара – општа медицина

18.02.2019. – 22.02.2019.год.

 

  ПРЕ ПОДНЕ                                                                     ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК 18.02.2019

 

1. Др 1. Др Југослав Михаиловић
2. Др Виолета Милојевић 2. Др
3. Др Александар Црнковић 3. Др Добрила Вујичић
4. Др Марија Радовановић 4. Др Виолета Јанићијевић
5. Др Ивана Милетић 5. Др Емина Јовановић
6. Др 6. Др Весна Петровић
7. Др Небојша Михајловић 7.Др Ивана Марјановић
8. Др Татјана Стакић 8.Др Зорица Спремо
9. Др 9.Др Наташа Ђорић

10. Др Оливера Стевић                                10. Др Дајана Вујичић

 

УТОРАК 19.02.2019

 

1. Др Ана Милосављевић 1. Др Југослав Михаиловић
2. Др Виолета Милојевић 2. Др
3. Др Александар Црнковић 3. Др Добрила Вујичић
4. Др Марија Радовановић 4. Др Виолета Јанићијевић
5. Др 5. Др Емина Јовановић
6. Др 6. Др Весна Петровић
7. Др 7.Др Ивана Марјановић
8. Др Татјана Стакић 8.Др Зорица Спремо
9. Др 9.Др Наташа Ђорић

10.Др Оливера Стевић                               10. Дајана Вујичић

 

СРЕДА 20.02.2019

 

1.Др Ана Милосављевић 1.Др Југослав Михајловић
2.Др Виолета Милојевић 2.Др
3.Др Александар Црнковић 3.Др Добрила Вујичић
4.Др Марија Радовановић 4.Др Виолета Јанићијевић
5.Др Ивана Милетић 5.Др Емина Јовановић
6.Др Ненад Ранковић 6.Др Весна Петровић
7.Др Небојша Михајловић 7.Др Ивана Марјановић
8.Др Татјана Стакић 8.Др Зорица Спремо
9.Др 9.Др Наташа Ђорић

10. Др Дајана Вујичић                                 10.Др Оливера Стевић

 

ЧЕТВРТАК  21.02.2019

 

1.Др Ана Милосављевић 1.Др Југослав Михаиловић
2.Др Виолета Милојевић 2.Др
3.Др Александар Црнковић 3.Др  Добрила Вујичућ
4.Др Марија Радовановић 4.Др Виолета Јанићијевић
5.Др 5.Др Емина Јовановић
6.Др Ненад Ранковић 6.Др Весна Петровић
7.Др Небојша Михајловић 7.Др Ивана Марјановић
8.Др Татјана Стакић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Данијела Ратковић 9.Др Наташа Ђорић

 10. Др Оливера Стевић                              10.ДрДајана Вујичић

 

                                                     ПЕТАК 15.02.2019

 

1. Др Ана Милисављевић 1. Др Југослав Михаиловић
2. Др Виолета Милојевић 2. Др
3. Др Александар Црнковић 3. Др Добрила Вујичић
4. Др Марија Радовановић 4. Др Виолета Јанићијевић
5. Др Ивана Милетић 5. Др Емина Јовановић
6. Др Ненад Ранковић 6. Др Весна Петровић
7. Др Небојша Михајловић 7. Др Ивана Марјановић
8. Др Татјана Стакић 8. Др Зорица Спремо
9. Др Данијела Ратковић 9. Др Наташа Ђорић

10. Др Оливера Стевић                                 10.Др Дајана Вујичић

  

ИЗАБРАНИ  ЛЕКАР И И РАСПОРЕД  РАДА У СЕОСКИМ АМБУЛАНТАМА
Локација Лекар
Стара фабрика др.Јелена Бракус – сваког дана
Елмос 1 др.Маја Микић- сваког дана
Елмос 2 др. Сузана Гајић – сваког дана
Нова фабрика др.Љиљана Андрејић – Сузана Гајић
Глоговац др. Александра Мандић-понедељак, среда; др.Марија Радовановић-четвртак
Рибаре др Александра Мандић – сваки дан сем петка
Дубока  др Небојша Михаловић – уторак; др.Ивана Милетић -четвртак
Кончарево др.Марија Петровић – понедељак, среда
Бунар др. Александар Марковић -понедељак, др Југослав Михајловић – среда
Трнава др. Ивана Милетић -среда
Драгоцвет др. Марија Петровић – четвртак
Багрдан др. Оливера Којић-Тасић – понедељак , уторак и среда
Ланиште др. Оливера Којић Тасић- четвртак
Милошево др. Ивица Милић – понедељак и среда
Стрижило др. Ивица Милић – уторак и четвртак
Кочино Село др. Иван Вукосављевић – четвртак
Мајур др. Александар Марковић-  понедељак, среда
Коларе  др. Александар Марковић – уторак и четвртак
Ракитово  др. Иван Вукосављевић – понедељак, среда
Винорача др. Марија Петровић -уторак
Сиоковац др.Иван Вукосављевић – уторак
Шуљковац  др.Ана Милосављевић – понедељак

 

 

 

Начелник службе                                             гл.тех.службе

Др Бојана Дрча                                                м.с.Снежана Стојадиновић