Распоред рада лекара – општа медицина

16.04.2018. – 20.04.2018.год.

 

  ПРЕ ПОДНЕ                                                                     ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК 16.04.2018

 

1. Др Ана Милосављевић 1. Др Виолета Милојевић
2. Др Александар Црнковић 2. Др Добрила Вујичић
3. Др Јелена Ашковић 3. Др
4. Др Ивана Милетић 4. Др
5. Др 5. Др Весна Петровић
6. Др Небојша Михајловић 6. Др
7. Др Ивана Марјановић 7. Др Зорица Спремо
8. Др Оливера Стевић 8. Др Наташа Ђорић
9. Др 9. Др дајана Вујичић

 

 

УТОРАК 17.04.2018

1. Др Ана Милосављевић 1. Др Виолета Милојевић
2. Др Александар Црнковић 2. Др Добрила Вујучић
3. Др 3. Др
4. Др Ивана Милетић 4. Др
5. Др 5. Др Весна Петровић
6. Др 6. Др
7. Др Ивана Марјановић 7. Др Зорица Спремо
8. Др Оливера Стевић 8. Др Наташа Ђорић
9. Др Марија Радовановић 9. Др Дајана Вујичић

 

 

СРЕДА 18.04.2018

1.Др Ана Милосављевић 1.Др Виолета Милојевић
2.Др Александар Црнковић 2.Др Добрила Вујичић
3.Др Виолета Јанићијевић 3.Др
4.Др Ивана Милетић 4.Др
5.Др 5.Др Весна Петровић
6.Др Небојша Михајловић 6.Др
7.Др Ивана Марјановић 7.Др Зорица Спремо
8.Др Оливера Стевић
9.Др Марија Радовановић 9.Др Дајана Вујичић

  

 

ЧЕТВРТАК  19.04.2018

1.Др Ана Милосављевић 1.Др Виолета Милојевић
2.Др Александар Црнковић 2.Др Добрила Вујичић
3.Др  Јелена Ашковић 3.Др
4.Др Ивана Милетић 4.Др
5.Др 5.Др Весна Петровић
6.Др Небојша Михајловић 6.Др
7.Др Ивана Марјановић 7.Др Зорица Спремо
8.Др Оливера Стевић 8.Др Наташа Ђорић
9.Др Марија Радовановић 9.Др Дајана Вујичић

 

 

                                                     ПЕТАК 20.04.2018

1. Др Ана Милосављевић 1. Др Виолета Милојевић
2. Др Александар Црнковић 2. Др Добрила Вујичић
3. Др Јелена Ашковић 3. Др
4. Др Ивана Милетић 4. Др
5. Др 5. Др Весна Петровић
6. Др Небојша Михајловић 6. Др
7. Др  Ивана Марјановић 7. Др Зорица Спремо
8. Др Оливера Стевић 8. Др  Наташа Ђорић
9. Др Марија Радовановић 9. Др Дајана Вујичић

 

 Неодложна помоћ орд.бр.10 др.Југослав Михајловић – понедељак , петак –   преподне 

ИЗАБРАНИ  ЛЕКАР И И РАСПОРЕД  РАДА У СЕОСКИМ АМБУЛАНТАМА
Локација Лекар
Стара фабрика др. Јелена Бракус – сваког дана
Елмос 1 др. Маја Микић – сваког дана
Елмос 2 др. Сузана Гајић – сваког дана
Нова фабрика др. Љиљана Андрејић – сваког дана
Глоговац др.Јасмина Радовановић – сваког дана
Рибаре др.Александра Мандић – сваког дана
Дубока др. Небојша Михајловић – уторак и четвртак
Кончарево др. Марија Петровић- понедељак , среда и петак
Бунар др. Дана Лазаров – понедељак,среда и петак
Трнава др. Иван Вукосављевић – уторак ; др. Ана Милосављевић – четвртак
Драгоцвет др. Дана Лазаров – уторак и четвртак
Багрдан др. Оливера Којић – понедељак ,уторак , среда и петак
Ланиште др. Оливера Којић – четвртак
Милошево др. Ивица Милић – среда и петак
Стрижило др. Ивица Милић – уторак и четвртак
Кочино Село др.Иван Вукосављевић – четвртак
Мајур  др.Александар Марковић – понедељак , среда и петак
Коларе  др.Александар Марковић – уторак и четвртак
Ракитово  др.И. Вукосављевић – понедељак , среда и петак
Винорача  др. Марија Петровић- уторак и чертвртак
Сиоковац  др. Јелена Ашковић – уторак
Шуљковац др. Весна Петровић – понедељак ; др.Јелена Ашковић – среда

 

 

 

Начелник службе                                             гл.тех.службе

Др Бојана Дрча                                                м.с.Снежана Стојадиновић