SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

0
služba opšte medicine
IZABRANI LEKARI OPŠTE MEDICINE I RASPORED RADA

Načelnik službe – dr Bojana Drča
glavni tehničar službe- med.teh. Snežana Stojadinović
Služba opšte medicine DZ Jagodina pokriva područje od preko 80.000 stanovnika. U službi je zaposleno 30 lekara i to 16 specijalista opšte medicine,13 lekara i 1 lekar na specijalizaciji i 48 medicinskih tehničara i sestara. U proseku se obavi oko 40 pregleda po lekaru u službi.

Teritorijalno je smeštena u:
1. Grad Jagodina- 9 ordinacija u kojima radi 17 lekara
2. 4 zdravstvene stanice(Glogovac,Bagrdan,Ribare i Bunar)-u kojima rade 4 lekara
3. 17 seoskih ambulanti(Miloševo, Strižilo, Lanište, Končarevo, Siokovac, Duboka, Dragocvet, Vinorača, Rakitovo, Kolare, Majur, Kočino selo, Lanište, Bagrdan, Trnava, Bunar, Duboka ).
4. 3 fabričke ambulante (Elmos,stara FKS i nova FKS),u kojima radi 6 lekara
Radno vreme službe je od 07 do 20:00 sati i rad se odvija u dve smene-prva smena od 7 do 14:30 i druga smena od 14 do 20:00 sati.

U zdravstvenim stanicama i seoskim ambulantama radno vreme je od 7 do 14 sati.
Fabričke ambulante rade svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

Svi pacijenti naše službe imaju mogućnost zakazivanja pregleda na tri načina:
-direktno,dolaskom kod sestre
-telefonom
-on line-preko sajta DZ Jagodina-opcija zakazivanje pregleda
Sve sveske za zakazivanje pregleda se nalaze kod medicinskih sestara koje rade sa određenim lekarima u timu.

Telefoni za zakazivanje i informacije službe opšte medicine su:

035-243-732
035-815-00-30

Takođe za sva dodatna objašnjenja i sugestije svi korisnici naših usluga se mogu obratiti i na telefon 035/8100136 kod glavnog tehničara službe.

ODSEK ZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
RASPORED RADA

Kontakt telefon: 035/815-0026
Radno vreme: ponedeljak –četvrtak 07,00 – 14,30 časova
petak 07,00 – 14,00 časova

Šef odseka: dr Kristina Jaćimović, sec.opšte medicine
Glavna sestra: Snežana Milosavljević
Mail adresa: dzjagodina[at]opentelekom.rs

U službi je zaposleno:
– 1 Lekar specijalista higijene
– 1 Dipl.inž. ZŽS
– 2 viša sanitarna teh.
– 1 med.teh.na tretmanu medicinskog odpada

Iz oblasti higijene:
– Vrši se nadzor nad bolničkim odeljenjima i jedinicama Doma zdravlja u cilju sprečavanja IHI shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
– Nadzor nad školskim i objektima za kolektivni smeštaj dece na teritoriji Grada Jagodine.
– Učestvovanje u Komisijama za IHI i u izradi izveštaja za IHI.
– Inžinjer radi na zaštiti životne sredine, med.otpadom i lokal.vodovodima.

Iz oblasti epidemiologije:
Prijem i obrada prijava zaraznih bolesti.
Epidem.izviđanje praćenje obolelih lica od zaraznih bolesti po prijavi izabranih lekara
Izrada izveštaja iz oblasti epidemiologije na nedeljnom, mesečnom, tromesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou.
1 medicinski tehničar radi na poslovima tretmana medicinskog otpada.

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

eight + three =