СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

0
служба опште медицине
ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И РАСПОРЕД РАДА

Начелник службе – др Бојана Дрча
главни техничар службе- мед.тех. Снежана Стојадиновић
Служба опште медицине ДЗ Јагодина покрива подручје од преко 80.000 становника. У служби је запослено 30 лекара и то 16 специјалиста опште медицине,13 лекара и 1 лекар на специјализацији и 48 медицинских техничара и сестара. У просеку се обави око 40 прегледа по лекару у служби.

Територијално је смештена у:
1. Град Јагодина- 9 ординација у којима ради 17 лекара
2. 4 здравствене станице(Глоговац,Багрдан,Рибаре и Бунар)-у којима раде 4 лекара
3. 17 сеоских амбуланти(Милошево, Стрижило, Ланиште, Кончарево, Сиоковац, Дубока, Драгоцвет, Винорача, Ракитово, Коларе, Мајур, Кочино село, Ланиште, Багрдан, Трнава, Бунар, Дубока ).
4. 3 фабричке амбуланте (Елмос,стара ФКС и нова ФКС),у којима ради 6 лекара
Радно време службе је од 07 до 20:00 сати и рад се одвија у две смене-прва смена од 7 до 14:30 и друга смена од 14 до 20:00 сати.

У здравственим станицама и сеоским амбулантама радно време је од 7 до 14 сати.
Фабричке амбуланте раде сваког радног дана од 7 до 15 сати.

Сви пацијенти наше службе имају могућност заказивања прегледа на три начина:
-директно,доласком код сестре
-телефоном
-он лине-преко сајта ДЗ Јагодина-опција заказивање прегледа
Све свеске за заказивање прегледа се налазе код медицинских сестара које раде са одређеним лекарима у тиму.

Телефони за заказивање и информације службе опште медицине су:

035-243-732
035-815-00-30

Такође за сва додатна објашњења и сугестије сви корисници наших услуга се могу обратити и на телефон 035/8100136 код главног техничара службе.

ОДСЕК ЗА ХИГИЈЕНСКО ЕПИДЕМИОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАСПОРЕД РАДА

Контакт телефон: 035/815-0026
Радно време: понедељак –четвртак 07,00 – 14,30 часова
петак 07,00 – 14,00 часова

Шеф одсека: др Кристина Јаћимовић, сец.опште медицине
Главна сестра: Снежана Милосављевић
Маил адреса: dzjagodina[at]opentelekom.rs

У служби је запослено:
– 1 Лекар специјалиста хигијене
– 1 Дипл.инж. ЗЖС
– 2 виша санитарна тех.
– 1 мед.тех.на третману медицинског одпада

Из области хигијене:
– Врши се надзор над болничким одељењима и јединицама Дома здравља у циљу спречавања ИХИ сходно Закону о заштити становништва од заразних болести.
– Надзор над школским и објектима за колективни смештај деце на територији Града Јагодине.
– Учествовање у Комисијама за ИХИ и у изради извештаја за ИХИ.
– Инжињер ради на заштити животне средине, мед.отпадом и локал.водоводима.

Из области епидемиологије:
Пријем и обрада пријава заразних болести.
Епидем.извиђање праћење оболелих лица од заразних болести по пријави изабраних лекара
Израда извештаја из области епидемиологије на недељном, месечном, тромесечном, полугодишњем и годишњем нивоу.
1 медицински техничар ради на пословима третмана медицинског отпада.

НЕМА КОМЕНТАРА

ПОСТАВИ ОДГОВОР

5 − 2 =