Распоред рада лекара – општа медицина

 

10.05.2021 14.05.2021.год.

Радно време од 07 до 20 ч

Рад са пацијентима од 07:30 до 19:30 ч

пауза преподне од 10:00 -10:30 ч ;пауза поподне од 16:30 до 17 ч

 

  ПРЕПОДНЕ                                                                         ПОПОДНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК  10.05.2021

 

 

1.Др Ана Милосављевић 1.
2.Др Јелена Бјелић 2.
3.Др 3.Др Добрила Вујичић
4.Др Ивана Милетић 4.
5.Др Љиљана Андрејић 5.Др Емина Јовановић
6.Др Ненад Ранковић 6.Др Весна Петровић
7.Др Небојша Михајловић 7.Др Ивана Марјановић
8.Др Наташа Ђорић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Тања Стакић 9.Др Оливера Којић

10.Др Оливера Стевић                                10.Др Дајана Вујичић

 

УТОРАК 11.05.2021 год

 

1.Др Ана Милосављевић 1.Др
2.Др 2.Др
3.Др Александар Црнковић 3.Др Добрила Вујичић
4.Др Иван Вукосављевић 4.Др Виолета Јанићијевић
5. Др Љиљана Андрејић 5.Др Емина Јовановић
6.Др 6 Др Весна Петровић
7.Др 7.Др
8.Др Наташа Ђорић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Тања Стакић 9.Др Оливера Којић

10.Др Оливера Стевић                               10.Др Дајана Вујичић

 

СРЕДА 12.05.2021

 

1.Др Ана Милосављевић 1.Др
2.Др Јелена Бјелић 2.Др
3.Др Александар Црнковић 3.Др Добрила Вујичић
4. Др Ивана Милетић 4.Др Виолета Јанићијевић
5.Др Љиљана Андрејић 5.Др
6.Др Ненад Ранковић 6.Др Весна Петровић
7.Др 7.Др
8.Др Наташа Ђорић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Татјана Стакић 9.Др Оливера Којић

10. Др Оливера Стевић                                10.Др Дајана Вујичић

 

ЧЕТВРТАК 13.05.2021

 

1.Др Ана Милосављевић 1.Др
2.Др Јелена Бјелић 2.Др
3.Др Александар Црнковић 3.Др Добрила Вујичић
4.Др Ивана Милетић 4.Др Виолета Јанићијевић
5.Др Љиљана Андрејић 5. Др
6.Др Ненад Ранковић 6.Др Весна Петровић
7.Др 7.Др
8.Др Наташа Ђорић 8.Др Зорица Спремо
9.Др Татјана Стакић 9.Др Оливера Којић

10.Др Оливера Стевић                                 10.Др Дајана Вујичић

 

ПЕТАК 14.05.2021

 

1.Др 1.Др
2 Др Јелена Бјелић 2.Др Виолета Милојевић
3. Др Александар Црнковић 3.Др Добрила Вујичић
4.Др Ивана Милетић 4.Др Ивана Милетић
5.Др 5.Др Емина Јовановић
6.Др Ненад Ранковић 6.Др Весна Петровић
7.Др Небојша Михајловић 7.
8.Др Наташа Ђорић 8.Др Зорица Спремо
9.Др 9.Др Оливера Којић

10.Др                                                          10.Др Дајана Вујичић

  

ИЗАБРАНИ  ЛЕКАР И И РАСПОРЕД  РАДА У СЕОСКИМ АМБУЛАНТАМА
Локација Лекар
Стара фабрика Др Јелена Бракус – сваког дана
Елмос 1 Др Маја Микић – уторак,среда, четвртак и петак
Елмос 2 Др Суза Гајић – понедељак, уторак, четвртак и петак
Дубока Др Небојша Михајловић – уторак
Глоговац Др Неда Павловић – понедељак ,среда ,четвртак и петак
Рибаре Др Александра Мандић -понедељак ,уторак, среда и петак
Кончарево  Др Марија Петровић- понедељак и петак
Винорача Др Марија Петровић – уторак и четвртак
Бунар Др Ивица Милић -понедељак ,среда и петак
Драгоцвет Др Ивица Милић- четвртак
Трнава Др Ивана Милетић – уторак и четвртак
Багрдан Др Југослав Михаиловић – среда,четвртак и петак
Ланиште
Милошево Др
Стрижило Др
Ракитово Др Иван Вукосављевић – среда и четвртак
Кочино село
Сиоковац
Мајур Др Александар Марковић – понедељак , среда и петак
Коларе Др Александар Марковић – уторак
Шуљковац

 

 

Начелник службе                                                         гл.тех.службе

Др Марија Радовановић                                              м.с.Снежана Филиповић