НОВА ЦЕНА ОБУКЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ

0

 

Н О В А    С Н И Ж Е Н А     Ц Е Н А

О Б У К Е   И З   П Р В Е   П О М О Ћ И

 

 

На основу члана 23.Статута Здравствене установе Дом здравља Јагодина , сходно Закључку Управног одбора број 86/6 -2 од 28.01.2014 године , директор Дома здравља доноси

ОДЛУКУ

 

 

  1. Цена услуге : ОБАВЉАЊЕ ОБУКЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА ПРВИМ ПОЛАГАЊЕМ ИСПИТА , УМАЊУЈЕ СЕ И ИЗНОСИ  3.800,00 ДИНАРА СА ПДВ
  2.  Одлука се примењује почев од 01.05.2018 год.

 

 

 

 

 

 

Уредила : дипл.ецц. Марија Перић Павловић

НЕМА КОМЕНТАРА

ПОСТАВИ ОДГОВОР

five × three =