Распоред рада лекара – Служба здравствене заштите школске деце

 

22.10.2018 год. -26.10.2018 год

Октобар понедељак уторак среда четвртак петак
др.Емилија друга смена од 18:30 ч прва смена до 11 ч друга смена друга  смена друга смена саветовалиште
др.Весна боловање боловање боловање боловање боловање
др.Биљана К друга смена до 15:30 ч друга  смена друга смена саветовалиште друга смена друга смена
 др.Данијела прва смена од 12ч друга смена саветовалиште прва смена У:З до 09 ч прва смена друга смена
 др.Мира прва смена   друга смена од 18:30 ч друга смена ноћ прва смена до 11 ч прва смена
 др Маја боловање боловање боловање боловање боловање